ÄLSKA TEXTILT ÅTERBRUK!

Textilindustrin står inför enorma utmaningar gällande miljömässiga aspekter. 

Av miljömässig anledning bör varje plagg som används i västvärlden reducera sitt fossila fotavtryck med 30 -100 % fram till år 2050 om textilindustrin ska kunna vara hållbar för 
vår planet.

För att minska klimatavtrycket kan vi;
-          Återvinna (recycle). Då bryts tyget ner till fibernivå för att sedan byggas upp till ett nytt tyg igen.
-          Återbruka (remake). Vi skapar då nytt av befintlig textil, till exempel syr om ett gammalt plagg till ny kreation.
-          Återanvända (reuse). Vi kan återanvända plagget genom till exempel
second hand eller genom att vi hyr och/eller byter plagg med varandra.


 

 Titti Augustsson inspirerar till upcycling - textil remake och redesign.
 

Visste du om att när du återbrukar ett plagg så fördubblar du plaggets livslängd och minskar härigenom
klimatavtrycket med 50 %!

Den globala efterfrågan på textila produkter är stadigt ökande. Denna trend kommer sannolikt att hålla i sig beroende på den ökade befolkningsmängden samt på en förhöjd världsekonomi.

Västvärlden köper idag 400% mer kläder idag jämfört med 1980-talet. 

Textilindustrin står inför enorma utmaningar gällande miljömässiga aspekter.

63 % av de textila ämnena kommer från fossila bränslen och står härigenom för en ganska så betydande del av den globala uppvärmningen. Av de återstående
37 % är det bomull som dominerar med 24 %. Bomull är en törstig planta med stort behov utav rent vatten. Det används även mycket insektsbekämpningsmedel för att få bomullsplantorna att kunna växa.

 

Det är inte bara början av textilprocessen som påverkar miljön, även senare delen i processen är även den väldigt krävande, bland annat så inkluderar färgningsprocessen ofta mycket giftiga kemikalier samt att de maskiner som väver tygerna oftast drivs av fossila bränslen.

För att förhindra allvarliga effekter så bör vi snarast börja minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser . Den globala uppvärmningen som uppstår kan skapa stora negativa effekter på folkhälsan. Stora landisar på Grönland och Antarktis kan börja smälta vilket kan leda till att havsytan stiger. Detta kan medföra sämre hälsa för miljoner människor när insekter och sjukdomar sprider sig.

Även tillgången på dricksvatten kan minska och många växter och djur kan hotas av utrotning. Ett varmare klimat bedöms även kunna leda till mer extrema väder som häftiga regn och långa torrperioder. Detta kan bland annat driva miljontals människor på flykt undan svält och vattenbrist.

 

Genom att vi fördubblar livslängden på textil så minskar vi klimatpåverkan med 50%.

Något av det roligaste med återbruk är utmaningen att finna något vackert och nytt i vad du tidigare trodde var skräp.