SKADLIGA KEMIKALIER & SKATT PÅ MODET


Det känns ju helt klart trevligast att kunna förmedla goda nyheter i tider som dessa men jag kan inte bestämma mig för om denna nyhet är god eller dålig. Det beror liksom lite på hur man ser det;

I onsdags, den 1 april, lämnades en utredning gällande skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor över till regeringen.

Utredningen heter "Skatt på modet- för att få bort skadliga kemikalier" och man har här analyserat och lämnat förslag till hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas. 

 

Det heter i betänkandet att; 
”Syftet med skatten ska vara att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt. Vid utformningen av skatten bör även risken att skadliga kemikalier hamnar i naturen och
där ger upphov till skadlig inverkan på miljön beaktas”.

Och skadliga ämnen finns det gott om, tyvärr... Det är nästan så att man tror att det är ett aprilskämt för utredningen presenterades som sagt den första april, men tyvärr är det den krassa verkligheten - som vi lyckligtvis faktiskt kan ändra på!

Håll i er för här kommer några exempel på  miljö- och hälsofarliga ämnen som kan förekomma i kläder och skor;

Samtliga exempel på skadliga kemikalier är direktcitat från utredningen Skatt på modet - för att få bort skadliga kemikalier. 


"– Alkylfenoletoxilater: En grupp ytaktiva ämnen (nonjoniska tensider) som används brett i produktionen av textil, bl.a. som rengöringsmedel. Alkylfenoletoxilater omvandlas i miljön, steg för steg till alkylfenoler. Dessa ämnen kan skada vattenlevande organismer och kan även ha hormonstörande egenskaper.

Arylaminer: Nedbrytningsprodukter till azofärgämnen. Arylaminer kan vara cancerframkallande eller påverka arvsmassan.


  - Dispersionsfärgämnen: Fettlösliga ämnen som används för färgning av och tryck på syntetiska material, t.ex. polyester, acetat och polyamid. De binder normalt hårt till plagget, men huden kan exponeras vid felaktig infärgning. De små fettlösliga molekylerna tas lätt upp av huden. Ämnena kopplas till allergiska reaktioner och kan också vara cancerframkallande.

- Formaldehyd: Flyktigt ämne som kan finnas i textilier och kläder för att hindra att de blir skrynkliga eller för att fixera färgen. Formaldehyd kan ge allergi och har även cancerframkallande egenskaper.

Isocyanater: Dessa ämnen är reaktiva och används som råvara vid framställning av polyuretan som förekommer i plast och som bindemedel i lim, färg och lack. Polyuretan bildas efter en reaktion mellan diisocyanat och en förening m.fl. hydroxylgrupper. Generellt gäller att isocyanater kan ge allergier vid hudkontakt eller inandning. Isocyanater är genom sin höga kemiska reaktivitet mutagena och cancerframkallande.

- PFAS (högfluorerade ämnen): Poly- och perfluorerade ämnen sammanfattas i benämningen PFAS. Gruppen PFAS inkluderar i dag mer än 4 700 olika kemiska ämnen med användning inom en rad områden. Ämnena är vatten- och fettavvisande, filmbildande och temperaturtåliga. De används som vatten- och fettavstötande kemikalier i kläder och skor men har en bred användning i t.ex. brandsläckningsskum, textil, kosmetika och skidvalla. PFAS utgörs av, eller kan omvandlas till, extremt persistenta ämnen, vilket innebär att de inte bryts ner när de hamnar i miljön. PFAS ansamlas i levande organismer (bioackumulerande) och är giftiga (toxiska). Genom sin höga vattenlöslighet och rörlighet i mark kan PFAS förorena dricksvatten. Exempel på PFAS som är reglerade internationellt och inom EU är PFOS och PFOA.

- Syrafärgämnen: Används huvudsakligen för att färga polyamid men även för silke, bomull och läder. De kan ha allergi- eller cancerframkallande egenskaper."

Visst sänder läsningen om dessa skadliga kemikalier kalla kårar längs ryggraden? Läskiga listan, typ.  Inget kul med alla dessa groteska bieffekter som förekommer. Men vi kan ändra på det och vi SKA ändra på det! Med gemensamma krafter kan vi sätta press på företagen att använda sig av mer miljövänliga tillverkningsprocesser. 

Skattepålägget för skadliga kemikalier är inte sådär skyhögt precis, det rör sig inte om några jättesummor.  Trots detta så bör det ändå kunna leda till förändring och framför allt till att vi blir mer medvetna om alla skadliga kemikalier i kläder och skor. 

Jag anser nog inte riktigt som Mona Salin, som för en del år sedan sa; "Det är häftigt att betala skatt" men jag kan i alla fall säga att det är häftigt att skatten snart finns. Och det blir ännu häftigare när/om vi i framtiden slipper betala denna skatt-  för att de skadliga kemikalierna har fasats ut. I den mängd det är möjligt i alla fall....

Utredningen fokuserar på miljö- och hälsofarliga ämnen i kläder och skor och berör således exempelvis inte sängkläder och annan hemtextil.

En genomsnittlig svensk köper 10,4 kilo kläder och 2,2 kilo skor per år. 

Det tillverkades 23,4 miljarder par skor i  världen år 2014. I jämförelse med kläder så är tvätt av skor inte någon väsentlig källa för spridning till miljön. Men skor som utsätts för regn och väta utomhus kan med stor sannolikhet släppa ifrån sig ämnen som är farliga. Skadliga ämnen kan på detta vis spridas genom dagvattensystem eller luftdeposition. 


Hela utredningen "Skatt på modet- för att få bort skadliga kemikalier" finns att läsa i sin helhet här;

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202020/

https://www.regeringen.se/49597f/contentassets/5184c042af094e7281343c2b8d31a68e/skatt-pa-modet--for-att-fa-bort-skadliga-kemikalier-sou-202020.pdf

 

Kommentera gärna: