Den magnetiska människan....

Nu när våren kommit så är det  dags för alla flyttfåglar att flyga hit. 
 

Att fåglar kan navigera så bra som de gör beror på att de använder sig av flera metoder för att orientera sig, däribland att ta hjälp av jorden magnetfält. 

Även vi människor kan känna av jordens magnetfält. Det har varit känt sedan tidigare att jordens magnetfält kan ha viss påverkan på oss men fram tills nu har vi inte kunnat mäta denna påverkan.

Nu har man genom studier med EEG, kunnat finna hur våra alfa-vågor blir påverkade av förändringar i magnetfältet. Detta är inget som vi är medvetna om , utan det sker för oss helt på det omedvetna planet. Mängder av djur känner av den geomagnetiska stimulansen som de dagligen utsätts för, men vi människor är känner inte av den alls. Omedvetet är vi dock fullt medvetna om att den geomagnetiska stimulansen. 

Antingen har vi förlorat en forntida förmåga som vi en gång hade och som vi förmodligen då använde oss av eller så saknar vårt system en viktig komponent som är kopplad till vårt medvetande för att kunna känna av denna magnetiska förmåga. 

Jagser med spänning fram emot mer forskning om vår mystiska magnetorecetion....

Referenser;
Transduction of the Geomagnetic Field as Evidenced from Alpha-band Activity in the Human Brain
Connie X Wang, Isaac A Hilburn, Daw-An Wu, Yuki Mizuhara, Christopher P Cousté, Jacob N H Abrams, Sam E Bernstein, Ayumu Matani, Shinsuke Shimojo, Joseph L Kirschvink (2019)
doi: https://doi.org/10.1101/448449
 

Kommentera gärna: