VAD BETYDER INTEROCETPTION?

Hälsobudskapet har bytt namn till Interoception.nu.

Interoception må vara ett krångligt ord men när vi har koll på vår interoception så blir livet klart mer okrångligt.


Interoception är processen då vi tar emot, får åtkomst till och värderar interna kroppssignaler.  Exempelvis att vi kan känna om våra muskler är spända eller avslappnade, om vår andning är lugn eller tung eller om vår mage känns tom. 

Interoception är det sinne som får oss att känna av sådant som om vi är trötta, hungriga, uttråkade eller andfådda
.

 Överallt i vår kropp sitter det små receptorer, de sitter i organen, i musklerna, i skinnet, i skelettet  et cetera. Dessa receptorer samlar information från insidan av vår kropp som de sänder iväg till vår hjärna.  Vår hjärna hjälper sedan till att bringa klarhet i vad informationen betyder och med utgångspunkt från detta sänder hjärnan sedan iväg sinnesintrycken till vårt medvetande; till exempel att vi är mätta, hungriga, kissnödiga, upphetsade, trötta eller vad det nu kan vara...

Dessa signaler från kroppen är nycklar till våra känslor. Din hjärna använder sig av dessa signaler för att veta exakt hur du mår. 
Tänk till exempel på hur du vet om att du är nervös; Du kanske känner hur du har fjärilar i magen, hur det känns tight över bröstet, hur ditt hjärta slår snabbare, hur dina muskler är spända, hur du trummar med fötterna.

Tänk på hur du vet att du är hungrig. Du kanske känner en tomhet i magen, hur dina muskler känns tyngre, hur dina händer skakar, hur du känner dig lite yr i huvudet, hur din hjärna inte riktigt hänger med.

När vårt interoceptiva system fungerar korrekt så förmår sinnesintrycken oss att förstå att det är något inne i vår kropp som inte är i balans och att vi därför måste utföra en handling för att balans ska återuppstå. Till exempel;  Du känner dig törstig - Då tar du något att dricka,  Du fryser - Då hämtar du en tröja, Du känner dig rädd - Då söker du hjälp, Du känner obehag - Då söker du komfort, Du känner dig spänd - Då sträcker du på dig. 

Interoception är det som ligger till grund för vår drivkraft och vårt agerande. När vi ​​​​​​känner av inre obalans så motiveras vi till att agera och aktivt söka förändring för att balans ska återuppstå. 

En god interoception kan få oss att till fullo känna av många känslor så som; smärta, hunger, törst, mättnad, sexuell upphetsning, glädje, sömnighet, lugn, leda, oro, ilska....


Interoception påverkar vårt humör och vårt beteende. Vi får en känslomässig respons på hur vi känner inne i kroppen. Vi kan till exempel bli arga eller känna oss nedstämda för att vi är hungriga. När vi sedan får mat i oss så mår vi bra igen.

Interoception är starkt länkad till våra viktigaste kompetensområden så som;

- Självmedvetenhet
- Problemlösning
- Social kompetens
- Intuition
- Perspektivtänkande
- Flexibelt tänkande

Interoception har betydelse på många aspekter i vårt liv genom att det inverkar på vår kroppsuppfattning, vårt välbefinnande,  vår smärtförnimmelse, vår ångest, våra aggressioner, vår arbetslust, vår glädje, hur vi tacklar framgång och motgång, hur vi uppfostrar våra barn et cetera et cetera. 

 

Ibland kan det snurra till sig med den interoceptiva processen; Vi kanske inte till fullo känner av vissa av de signaler som vi får till oss. Det kan också vara så att vi ibland känner av vissa signaler alldeles för mycket, att vi blivit överkänsliga.  

Det händer att vi misstolkar sinnesintryck och signaler och det är därför som det är viktigt att vi är medvetna om vår interoception.


Ju mer vi vet om vårt 8:e sinne, vår interoception,  desto bättre. Interoception är ett krångligt ord som kan göra vårt liv mer okrångligt. 

Kommentera gärna: