sjöfararnas skräck

I dag är det dags att öppna den tredje luckan i fytokemikaliekalendern och nu har turen kommit till c-vitamin.
Alla vet idag om att vi människor är helt beroende av att få i oss c-vitamin för vår överlevnad.
Det är bara vi människor i sällskap med marsvin och apor som måste få i oss c-vitamin från kosten, alla andra däggdjur kan tillverka det själv. Men vi har inte alltid känt till detta behov och många är de människor som fått stryka med av c-vitaminbrist genom att drabbas av skörbjugg.

Genom seklerna har miljontals människor fått sätta livet till i skörbjugg. Visserligen finns det tusenåriga hieroglyfer som talar om botemedel men det var först på 1700-talet som vi på allvar började sprida kunskapen till massorna om hur vi kunde bryta detta gissel. Det kan vi tacka en sjöfartsläkare för.

Många sjöfarare hade fått uppleva hur besättningen dog som flugor under seglatserna. Det var inte ovanligt att över hälften av besättningen dog i skörbjugg. Men så, i mitten på 1700-talet så började en skotts läkare vid namn James Lind intressera sig för det höga antalet döda sjömän. Han började studera rutterna som fartygen tog och vilken kost de hade ätit och han kunde konstatera att de fartyg som seglade söderut och som hade ätit citrusfrukter var de som klarade sig bäst.

James Lind följde sedan med på sjöfararen James Cooks seglatser. När han då var på skeppen så började sjömännen insjukna och då kunde han experimentera med olika dieter och han kunde konstatera att två apelsiner och en citron per dag kunde göra även den sjukaste sjöman så pass frisk att han vanligtvis kunde börja arbeta igen inom en vecka. James Lind rekommenderade även att man på ett fartyg närhelst det var möjligt bunkrade upp med massvis av färska frukter och grönsaker samt ett jättelager av surkål.

Under sina långresor där James Cook kartlade Australien och Nya Zeeland så var det inte en enda i hans besättning som fått skörbjugg vilket ledde till att han fick ta emot utmärkelser och medaljer för att han tog så väl hand om sin besättning och gav dem näringsrik kost.
Det finns mycket som talar för att det var James Linds dietrekommendationer som grundlade Storbritanniens överlägsenhet till sjöss. De behövde inte längre byta ut sin besättning utan var ständigt redo att kämpa med full styrka. Tillgången och tilltron på produkter från växtriket gjorde att den brittiska flottan tryggade sin kontroll över världshaven i över hundra år. 

Nu har det ju gått några hundra år sedan James Cook och James Lind seglade på de sju haven, men vi skulle gott kunna återgå till en större tilltro på produkter från Växtriket igen. Så tugga i er av naturens godsaker och njut!

Kommentera gärna: